Tag:

Trường học thông minh

10:20

TP.HCM đặt mục tiêu năm 2015 tăng GDP 9,5-10%

TT - Với chương trình làm việc trong một ngày rưỡi, Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 20 đã khai mạc sáng 22-11, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2015.