Tag: Trường học bệnh viện tự chủ tài chính

Y tế, giáo dục tính đúng, tính đủ giá dịch vụ: Đặt quyền lợi của người dân lên trên hết

TTO - Trong chủ trương tự chủ tài chính của ngành y tế, giáo dục, đại diện Bộ Tài chính mới đây cho biết đến năm 2025 sẽ thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ cho các bệnh viện, trường học công lập.