Thứ 7, ngày 22 tháng 1 năm 2022

  • Bộ GD-ĐT không thay đổi quyết định

    Bộ GD-ĐT không thay đổi quyết định

    TTO - Hội cựu học viên MBA của ĐH Griggs đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận văn bằng do Trường ĐH Griggs cấp sau khi Bộ GD-ĐT quyết định học viên của chương trình liên kết đào tạo với ĐH Griggs của Trung tâm ETC-ĐH Quốc gia Hà Nội phải sổ sung các điều kiện về ngoại ngữ nếu muốn công nhận văn bằng.