Tag: Trường Đại học Anh quốc Việt Nam

Sức hút BUV Open Day - Ngày trải nghiệm cho học sinh cấp 3

Vừa qua, BUV Open Day - Ngày hội thông tin tuyển sinh cho học sinh cấp 3 đã quay trở lại tại Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Trường Đại học Anh quốc Việt Nam đạt chứng nhận QS Stars 5 sao

Theo kết quả đánh giá của Tổ chức xếp hạng giáo dục uy tín hàng đầu thế giới QS - Quacquarelli Symonds (Anh Quốc) vừa qua, trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn QS Stars 5 sao.