Trường Cao Thắng "neo" 31 tỉ đồng học phí

09/09/2014 11:03 GMT+7

TTO - Theo kết luận thanh tra của Bộ Công thương, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TP.HCM) có nhiều thiếu sót về tài chính, mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng.

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

Trong đó về vấn đề tài chính, trường bố trí một số giảng viên có giờ dạy cao hơn quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, một số trường hợp chưa đến nhận học bổng với số tiền 65 triệu đồng. Một số chứng từ chi cho đề tài khoa học và chương trình mục tiêu về công tác phí, thuê phòng, thuê hội trường, thuê thiết bị, mua nước uống chưa đúng quy định với giá trị trên 146 triệu đồng.

Thu học phí trong hai năm học 2012 và 2013 cao hơn quy định với số tiền trên 506 triệu đồng.

Ngoài ra, học phí thu được trong hai năm học 2012 và 2013 là trên 31 tỉ đồng chưa nộp vào Kho bạc Nhà nước.

Một số khoản hạch toán không đúng với nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: chi hỗ trợ và hoạt động sự nghiệp hạch toán vào chi dịch vụ trên 356 triệu đồng, lãi tiền gửi tiết kiệm hạch toán vào phải trả, thu tiền bán thanh lý tài sản và thực hiện đề tài hạch toán vào dịch vụ với số tiền trên 1,3 tỉ đồng.

Các hoạt động dịch vụ chưa được tính khấu hao tài sản đầy đủ. Doanh thu kê khai tính thuế ít hơn doanh thu thực tế trên 680 triệu đồng.

Về công tác mua sắm trang thiết bị, trường thực hiện thủ tục mua sắm chưa theo trình tự. Thể thức hợp đồng, thương thảo hợp đồng chưa đúng quy định. Nghiệm thu chưa đúng thực tế (hợp đồng máy cũ nhưng nghiệm thu mới 100%). Công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa cũng có nhiều thiếu sót.

Bộ Công thương yêu cầu trường rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và khắc phục những thiếu sót trên, báo cáo kết quả về Bộ Công thương.

MINH GIẢNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận