Tag: trưởng ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính

'Cán bộ luân chuyển không nên câu nệ chuyện chức vụ'

TTO - "Cán bộ được luân chuyển không nên câu nệ chuyện chức vụ quan trọng hay ít quan trọng", trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nói tại hội nghị cán bộ Trung ương luân chuyển tổ chức tại TP Hạ Long, Quảng Ninh hôm nay 30-11.

Các nghị quyết Trung ương 6 'vừa cơ bản, vừa cấp bách'

TTO - 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước - trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng nói.