Tag: Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam

'Phong tỏa Hà Nội' do COVID-19 là tin giả, sẽ xử lý người tung tin

TTO - Tin giả liên quan đến dịch bệnh COVID-19 đang lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng cần cẩn trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin, cơ quan chức năng cảnh báo.