Tag: trung tâm nghiên cứu chuẩn quốc tế

TP.HCM đề xuất cơ chế thành lập trung tâm nghiên cứu chuẩn quốc tế

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có những trung tâm nghiên cứu chuẩn quốc tế đầu tiên.