Tag: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.Phú Nhuận

Dụ - dọa - dạy - dỗ: để trò chịu khó học

TT - Âm thầm đóng học phí để trò tiếp tục đến lớp, bảo lãnh với nhà trường để trò không dở dang trước ngày tốt nghiệp...