Tag: Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0

TP.HCM sẽ ra mắt trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 vào tháng 9

Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9 tới tại Diễn đàn kinh tế TP.HCM với sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao của WEF.

TP.HCM sẽ ra mắt Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0

Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 (C4IR) được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, xã hội và đổi mới sáng tạo của TP.HCM và cả nước.