Tag: trung tâm apax

Công ty Apax Holdings của 'Shark' Thủy đang nợ bao nhiêu?

Trong báo cáo gần nhất được công bố, nợ phải trả cuối 2022 của Apax Holdings - công ty của 'Shark' Thủy - hơn 3.000 tỉ đồng.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học ở TP.HCM không được thu học phí dài hạn

Sở GD-ĐT yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ, tin học thu học phí theo số tháng thực học, không được thu học phí dài hạn không đúng quy định.

Apax Leaders xin lùi thời gian hoàn trả học phí thêm 2 năm

Apax Leaders vừa ra cam kết mới hoàn trả học phí. Thời gian tất toán toàn bộ số tiền cho phụ huynh dự kiến lùi gần 2 năm so với cam kết trước đó.

APAX Leaders nói sắp ‘tái khai trương’ nhiều trung tâm, Sở Giáo dục vẫn chưa nhận được hồ sơ nào

Theo APAX Leaders, lộ trình tái cấu trúc đến tháng 6-2023 sẽ mở lại 79 trung tâm trên cả nước, trong đó có 24 trung tâm tại TP.HCM.