Tag: Trung Quốc mở cửa từ 8-1

Tổng lãnh sự Trung Quốc Ngụy Hoa Tường: Hãy đưa du khách đến các nông trại của Việt Nam

"Trong tiến trình mở cửa kinh tế của Trung Quốc, Việt Nam là một quốc gia cùng chung vận mệnh và giúp đỡ lẫn nhau".

Goldman Sachs: Việt Nam hưởng lợi nhiều từ du khách Trung Quốc

Các nhà phân tích của Ngân hàng đầu tư toàn cầu Goldman Sachs nhận định: “Chúng tôi ước tính Hong Kong, Thái Lan, Việt Nam và Singapore sẽ được hưởng lợi nhiều nhất nếu du khách Trung Quốc trở lại”.

Nhập cảnh vào Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vẫn phải có giấy xét nghiệm COVID-19

Hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái được nối lại từ 8-1, nhưng phía Trung Quốc vẫn yêu cầu người nhập cảnh phải có giấy xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR.