Tag: Trung Quốc hóa

Du lịch Nha Trang lo bị “Trung Quốc hóa”

TTO - Trước sự xuất hiện ngày càng nhiều du khách Trung Quốc, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa bắt đầu lo ngại sẽ bị “Trung Quốc hóa”, ảnh hưởng đến việc đa dạng thị trường du lịch khách quốc tế.

Lấy "Trung Quốc hóa" chống "Tây hóa"

TT - Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào kêu gọi các đảng viên cảnh tỉnh trước “âm mưu chiến lược” mà các thế lực thù địch quốc tế đang tăng cường thực hiện nhằm “Tây hóa và chia rẽ Trung Quốc” bằng văn hóa.