Thứ 6, ngày 22 tháng 11 năm 2019

  • 'Robinson' giữa trùng núi

    'Robinson' giữa trùng núi

    TTO - Sống tách biệt trong lũng nhỏ giữa muôn trùng núi bao quanh, ngày ngày ông già 65 tuổi luôn tay cày xới mấy khoảnh đất cằn cỗi trồng ngô, sắn và làm bạn với chiếc tivi, vật nuôi để được sống 'đời của mình'...