​Triển khai sáng kiến xanh hóa khu công nghiệp

18/10/2014 00:10 GMT+7

Cần biết - Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO) vừa khởi động dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam”.

Dự án có tổng kinh phí hơn 53,2 triệu USD, trong đó vốn ODA, vốn viện trợ không hoàn lại là hơn 4,5 triệu USD từ Quỹ Môi trường toàn cầu, Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ và UNIDO.

Vốn đồng tài trợ bằng hiện vật của các cơ quan phối hợp thực hiện từ phía Việt Nam và UNIDO là hơn 38,7 triệu USD; vốn đồng tài trợ tiềm năng bằng tiền mặt và tín dụng ưu đãi là hơn 9,7 triệu USD; vốn đối ứng 108.000 USD…

Dự án được thực hiện trong 36 tháng tại các địa phương: Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Dự án triển khai thông qua 6 hợp phần chính với mục tiêu nâng cao trình độ kỹ thuật về chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ sạch và phát thải ít carbon, phương thức sản xuất an toàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên cho các cơ quan quản lý nhà nước về khu công nghiệp và doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

lPHLUlrA.jpg

Có ít nhất 45 doanh nghiệp tiềm năng trong khu công nghiệp tại các địa phương Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ được hỗ trợ tư vấn đổi mới công nghệ sử dụng tiết kiệm năng lượng và giảm thải ra môi trường, triển khai thí điểm các dự án chuyển thành khu công nghiệp sinh thái, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển khu công nghiệp sinh thái.

Về tiêu chí kỹ thuật, dự án sẽ giúp giảm phát thải khí nhà kính khoảng 182.000 tấn/năm, giảm lượng nước thải 6 triệu m3/năm, chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư, UNIDO và các cơ quan liên quan hy vọng kết quả của dự án sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà tài tài trợ tiếp tục nhân rộnng mô hình khu công nghiệp sinh thái trên cả nước. 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận