Tag: Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2020

Xướng tên 3 công trình, sáng kiến vì giáo dục đoạt giải 100 triệu đồng

TTO - Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục vừa xướng tên 3 công trình, sáng kiến xuất sắc nhất năm 2020 đoạt giải thưởng 100 triệu đồng.

Tìm kiếm các công trình, sáng kiến đổi mới giáo dục và đào tạo

TTO - Bước sang năm thứ 5, chương trình 'Tri thức trẻ vì giáo dục' tiếp tục tìm kiếm các công trình, sáng kiến góp phần đổi mới giáo dục và đào tạo, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19.