Tag: Trẻ em Mỹ Latinh có thể đón Giáng sinh buồn vì thiếu đồ chơi

Trẻ em Mỹ Latinh có thể đón Giáng sinh buồn vì thiếu đồ chơi

Cuộc khủng hoảng vận tải biển đang gây ra tình trạng khan hiếm đối với nhiều sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng đồ chơi và đồ trang trí Giáng sinh tại khu vực Mỹ Latinh.