Tag: trao trả kỷ vật

46 năm giữ kỷ vật của đối phương

TT - Ông Denver Shannon - cựu binh Mỹ - tìm đến gia đình liệt sĩ Lê Văn Cứng (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) trao trả kỷ vật mà ông gìn giữ suốt 46 năm qua.