Tag: Trao sẻ chia, nhận nụ cười

Hành trình 'Trao sẻ chia, nhận nụ cười' của Mastercard tại Việt Nam

Mastercard hợp tác cùng Grab Việt Nam tiếp tục mở rộng sáng kiến “Trao sẻ chia, nhận nụ cười” (Delivery for Good) năm thứ 2 liên tiếp.

Mastercard và Grab Việt Nam tiếp tục triển khai dự án hợp tác 'Trao sẻ chia, nhận nụ cười'

Mastercard và Grab Việt Nam vừa công bố hợp tác thực hiện năm thứ hai liên tiếp sáng kiến chung “Trao sẻ chia, nhận nụ cười” (Delivery for Good).