Chủ nhật, ngày 20 tháng 6 năm 2021

Tránh lãng phí đất công

10/01/2006 04:16 GMT+7

TT - Cương quyết thu hồi và có biện pháp xử lý triệt để các trường hợp sử dụng đất công không đúng mục đích là một mục tiêu trong đợt kê khai nhà đất công tại Hà Nội. Ông Nguyễn Trọng Hiền, trưởng phòng quản lý địa chính nhà đất Sở Tài nguyên - môi trường và nhà đất Hà Nội, giải thích:

cAMFKxwZ.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Trọng Hiền, trưởng phòng quản lý địa chính nhà đất Sở Tài nguyên - môi trường và nhà đất Hà Nội
TT - Cương quyết thu hồi và có biện pháp xử lý triệt để các trường hợp sử dụng đất công không đúng mục đích là một mục tiêu trong đợt kê khai nhà đất công tại Hà Nội. Ông Nguyễn Trọng Hiền, trưởng phòng quản lý địa chính nhà đất Sở Tài nguyên - môi trường và nhà đất Hà Nội, giải thích:

- Trong quá trình kê khai tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước lần này cần phải đánh giá đúng thực trạng đất công để tránh lãng phí. Hà Nội sẽ thực hiện kê khai trong khoảng thời gian bốn tháng bắt đầu từ ngày 1-1 đến hết 30-4-2006.

Yêu cầu của đợt kê khai tập trung đánh giá nguồn gốc sử dụng, hiện trạng sử dụng để thành phố nắm lại đầy đủ và toàn diện tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn toàn thành phố, trong đó bao gồm tất cả cơ quan thuộc thành phố Hà Nội quản lý và các cơ quan thuộc trung ương quản lý làm cơ sở để UBND thành phố, Bộ Tài chính sắp xếp lại các trụ sở làm việc nhằm hiện đại hóa.

Đối với những diện tích đất dư thừa thuộc các đơn vị sẽ tiến hành điều chuyển đảm bảo theo tiêu chuẩn, định mức và có sự thống nhất trên toàn thành phố. Cũng qua đợt kê khai này sẽ xem xét các đề nghị của các đơn vị phải đầu tư xây dựng để nâng cao chất lượng trụ sở làm việc, từng bước hiện đại hóa nhưng vẫn phải đảm bảo tiết kiệm.

* Nhưng trong khi thành phố vẫn phải chi hàng tỉ đồng mỗi năm thuê đất làm trụ sở, nhiều cơ quan được cấp đất vẫn dư thừa diện tích cho thuê kinh doanh?

- Có một thực tế là tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tồn tại hiện tượng vi phạm như diện tích đất được cấp không sử dụng hết đã cho các đơn vị thuê đất công sở để kinh doanh.

Trong lần kê khai này, UBND thành phố đã đưa ra tám nguyên tắc xử lý trên cơ sở các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đối với những trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, thành phố sẽ cương quyết thu hồi và có các biện pháp xử lý triệt để.

Cụ thể trong kế hoạch thực hiện của UBND thành phố cũng đã đưa ra điều kiện về nguyên tắc yêu cầu thủ trưởng các ngành, các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện kê khai nghiêm túc đúng với thực tế đất đang sử dụng.

Trong trường hợp chỉ đạo không kê khai đúng sẽ phải có cơ chế xử lý, trong đợt kê khai này thành phố đã giao ngành tư pháp, công an, thanh tra nghiên cứu các chế tài cụ thể trên cơ sở theo dõi trong quá trình kê khai để đề xuất biện pháp xử lý theo hướng mạnh mẽ hơn.

* Theo kế hoạch hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Chính phủ, những cơ quan sử dụng đất không đúng mục đích sẽ phải tiến hành thu hồi. Đối với những diện tích đất bị thu hồi Hà Nội sẽ tái sử dụng như thế nào, thưa ông?

- Theo chỉ đạo của UBND thành phố, trước mắt tập trung thực hiện kê khai để nắm được cụ thể thực trạng sử dụng. Phải tiến hành tổng hợp trên từng địa bàn, từng phường, từng quận và trên toàn địa bàn thành phố.

Đồng thời sẽ tiến hành tổng hợp theo ngành dựa trên cơ sở phối - kết hợp của các cơ quan chủ quản. Đối với các cơ quan thuộc thành phố sẽ báo cáo cụ thể UBND thành phố xem xét xử lý, đối với các cơ quan trực thuộc trung ương sẽ thông qua Bộ Tài chính và các bộ chủ quản.

Những diện tích được thu hồi sẽ có những phương án điều chuyển sắp xếp hợp lý theo qui định. Với những khối doanh nghiệp, mục tiêu chính tạo ra được sự kích cầu tập trung cho đầu tư phát triển, những trường hợp cố tình sẽ có những cơ chế xử lý cụ thể theo qui định của Luật đất đai.

* Xin cảm ơn ông.

XUÂN LONG thực hiện
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận