Tag: Tránh đánh thuế hai lần

Vì sao Uber chưa nộp 66,68 tỉ đồng truy thu thuế?

TTO - Uber ở Việt Nam vẫn chưa đóng số tiền 66,68 tỉ đồng bị truy thu thuế mà đang khiếu nại lên Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính, viện dẫn hiệp định tránh đánh thuế hai lần.