Tag: trang fapage của Thành Bưởi

Nhà xe Thành Bưởi bị dừng nhưng vẫn bán vé cho nhà xe mới?

Sở Giao thông vận tải TP.HCM có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông TP đề nghị giải quyết nội dung đăng trên trang fanpage liên quan Công ty TNHH Thành Bưởi.