Tag: Trần Quyết Chiến bỏ giải đấu tại trung quốc vì đường lưỡi bò

VBSF gửi văn bản đến Liên đoàn Billiard thế giới về việc Trần Quyết Chiến bỏ giải tại Trung Quốc

Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam (VBSF) sẽ gửi văn bản nói rõ nguyên nhân Trần Quyết Chiến bỏ sự kiện tại Trung Quốc.