Tag: Trần Hoàng Tuấn

Thi đậu viên chức rồi không nhận việc, nhiều người bị hủy kết quả trúng tuyển

6 thí sinh đậu kỳ thi viên chức 2023 của tỉnh Quảng Ngãi vừa bị UBND tỉnh hủy bỏ kết trúng tuyển.

Giao ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh chủ tịch.