Tag: Trần Đức Quận

Bãi nhiệm chức danh chủ tịch HĐND tỉnh với cựu bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

HĐND tỉnh Lâm Đồng đã miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐND tỉnh với cựu bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận.

Khai trừ Đảng các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến

Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định khai trừ Đảng đối với bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và cựu bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến.

Ông Trần Đình Văn tạm thời điều hành Tỉnh ủy Lâm Đồng

Bộ Chính trị phân công ông Trần Đình Văn, phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, tạm thời điều hành Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến

Bộ Chính trị đã đề nghị Trung ương khai trừ Đảng Bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận, cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến.

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và các ông Trần Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Bình.

Bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ông Trần Đức Quận, bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam.

Phân công ủy viên ban thường vụ giải quyết công việc của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có văn bản phân công một ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết công việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 15 đến 18-1.

Lâm Đồng thông báo hỏa tốc hoãn phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lâm Đồng có thông báo hỏa tốc hoãn phiên họp của thường trực đã có kế hoạch trước.