Tag: Trạm thu phí Cầu Rạch Chiếc

TP.HCM chưa thu phí dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội

TTO - Tạm thời chưa tổ chức thu phí cho dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội ngay sau khi kết thúc thu phí hoàn vốn cho dự án cầu Rạch Chiếc. Thời điểm thu sẽ được TP.HCM xem xét, quyết định sau khi nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định.