Tag: Trạm refill Sunlight

Người trẻ và niềm tin vào việc dùng bao bì từ nhựa tái chế

Tại Việt Nam, lời kêu gọi giảm thiểu rác thải nhựa để bảo vệ môi trường nay đã không còn là tiếng nói lẻ loi của một số người.