Tag: trái bóng Tango

Điều lôi cuốn của định mệnh

TT - Chỉ còn vài giờ nữa, trái bóng Tango sẽ lăn trên mặt cỏ sân vận động quốc gia Warsaw của Ba Lan, mở đầu tháng đỉnh cao của bóng đá châu Âu.

Điều lôi cuốn của định mệnh

TT - Chỉ còn vài giờ nữa, trái bóng Tango sẽ lăn trên mặt cỏ sân vận động quốc gia Warsaw của Ba Lan, mở đầu tháng đỉnh cao của bóng đá châu Âu.