Thứ 7, ngày 19 tháng 6 năm 2021

TP.HCM vay hơn 6.300 tỉ đồng để trả nợ

09/12/2016 20:06 GMT+7

TTO - Bội chi ngân sách địa phương năm 2017 là 2.900 tỉ đồng. Tổng mức vay của TP là 9.278,61 tỉ đồng để bù đắp bội chi ngân sách, còn lại 6.378,61 tỉ đồng sẽ dùng trả nợ gốc.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết HĐND TP.HCM.HCM - Ảnh Tự Trung
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách TP năm 2017 - Ảnh Tự Trung

Chiều 9-12, kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa IX đã thông qua nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách TP năm 2017.

Trong đó có nội dung đáng chú ý là tổng số chi trả nợ gốc các khoản vay của TP năm 2017 là 6.378,61 tỉ đồng. TP sẽ vay 9.278,61 tỉ đồng để trả hơn 6.300 tỉ đồng nợ gốc và 2.900 tỉ đồng để bù đắp bội chi ngân sách.

9.278,61 tỉ đồng này sẽ gồm khoản vay trong nước 5.139,58 tỉ đồng và vay từ nguồn chính phủ về cho vay lại là 4.139,03 tỉ đồng.

Đối với vay trong nước, HĐND TP thống nhất chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tối đa 5.140 tỉ đồng và huy động từ các nguồn khác.

Theo nghị quyết được HĐND TP thông qua, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP năm 2017 là 347.882 tỉ đồng, tăng 15,79% so với dự toán năm 2016. Trong đó, thu nội địa 226.482 tỉ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 109.000 tỉ đồng, thu từ dầu thô 12.400 tỉ đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương là 67.746,9 tỉ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 70.646,9 tỉ đồng.

Các khoản chi được phân bổ như sau: Chi đầu tư phát triển 25.146,543 tỉ đồng; chi thường xuyên 34.200 tỉ đồng; chi trả lãi vay 1.511,625 tỉ đồng; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 11,4 tỉ đồng; chi dự phòng ngân sách 2.400 tỉ đồng; chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương 7.377,332 tỉ đồng.

Các đại biểu trao đổi bên lề tại phiên bế mạc kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM - Ảnh Tự Trung
Các đại biểu trao đổi bên lề tại phiên bế mạc kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM - Ảnh Tự Trung

Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách, HĐND TP đề nghị UBND TP tập trung công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về nghĩa vụ thuế, tăng cường rà soát đôn đốc, thu nộp nợ thuế kịp thời.

Đa dạng phương thức huy động nguồn lực để đầu tư phát triển những dự án hạ tầng kinh tế xã hội trọng điểm. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường.

Thực hiện đồng bộ cơ chế khoán chi, đấu thầu trong duy tu giao thông, công viên cây xanh, vận chuyển hành khách bằng phương tiện công cộng để giảm dần số chi từ ngân sách.

MAI HƯƠNG - MAI HOA
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận