TPHCM: tinh giản nội dung môn giáo dục công dân

07/09/2016 19:36 GMT+7

TTO - Đó là một trong các nội dung của kế hoạch thực hiện đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng từ nay đến năm 2020 của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Theo đó, các trường sẽ giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn cho học sinh phổ thông”.

Cũng theo kế hoạch trên, trong chương trình giáo dục phổ thông mới (dự kiến thực hiện từ năm 2018), Sở GD-ĐT TP sẽ lựa chọn các nội dung giáo dục có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh; Đổi mới phương pháp dạy các học môn đạo đức và giáo dục công dân, giáo dục lý luận chính trị theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; phát huy tính tích cực của học sinh, sinh viên; tăng cường các hoạt động trải nghiệp sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Môn giáo dục công dân còn khô cứng

TT - Ngày 17-4, nhóm công tác của Văn phòng Chủ tịch nước đã có buổi làm việc với Sở GD-ĐT Hà Nội về vấn đề giáo dục đạo đức học sinh. Đây là nội dung nằm trong chương trình giám sát việc giáo dục đạo đức học sinh do Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chỉ đạo.

H.HG