Thứ 4, ngày 28 tháng 7 năm 2021

TP.HCM thông báo nhanh kết quả hội nghị trung ương 10

17/01/2015 14:32 GMT+7

TTO - Sáng 17-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị cán bộ thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (diễn ra từ ngày 5 đến 12-1). 

Khai mạc Hội nghị trung ương 10 - Ảnh: Chinhphu.vn

Ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM báo cáo bảy nội dung được trung ương bàn, góp ý và sáu nội dung được trung ương cho ý kiến.

Ông Thưởng dành thời gian báo cáo quá trình trung ương xem xét, thảo luận, những nội dung cơ bản được tán thành đối với dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trung ương khóa XI tại Đại hội XII của Đảng; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016)…

Một trong những nội dung cốt lõi được đề cập, ông Thưởng cho biết trung ương thống nhất nhận định sau 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đồng thời cũng còn nhiều vấn đề phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Ông Thưởng trình bày năm bài học được đúc kết sau 30 năm đổi mới, đã được trung ương cơ bản nhất trí.

Về đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, theo ông Thưởng, đa số đều thống nhất tư tưởng là phải giảm (biên chế), còn nếu không giảm thì không thể nào chịu đựng nổi nữa.

Liên quan đến đề án qui hoạch phát triển và quản lí báo chí toàn quốc đến năm 2025, ông Thưởng cho biết có những ý kiến thảo luận, đề xuất cần có cơ chế đặc thù cho TP.HCM, TP. Hà Nội và Trung ương Đoàn. Ông tin tưởng các ý kiến, đề xuất về báo chí sẽ được chấp thuận.     

QUỐC THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận