​TP.HCM quản lý người xin ăn, người không có nơi cư trú

22/12/2014 00:10 GMT+7

UBND TP.HCM vừa ban hành quy định về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú nhất định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung những người xin ăn không có nơi cư trú nhất định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định.

Nếu là người khuyết tật về thần kinh, tâm thần hoặc có dấu hiệu mắc các bệnh về thần kinh, tâm thần thì đưa về trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần; các đối tượng khác đưa về trung tâm hỗ trợ xã hội để tiến hành lập hồ sơ phân loại, rà soát đối tượng và xử lý bằng một trong các biện pháp sau đây.

Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, đưa về địa phương nơi cư trú hoặc giải quyết hồi gia nếu xác minh đối tượng có nơi cư trú nhất định hoặc có người bảo lãnh; đưa vào nuôi dưỡng tại trung tâm nếu xác minh đối tượng không có nơi cư trú nhất định hoặc hết thời hạn xác minh mà không có trả lời của chính quyền địa phương nơi xác minh.

xRj4Mb6J.jpg

Trung tâm hỗ trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đối với đối tượng bị tập trung vào trung tâm hỗ trợ xã hội lần thứ nhất, trung tâm tổ chức xác minh nơi cư trú và đưa về địa phương nơi cư trú hoặc giải quyết hồi gia nếu xác minh đối tượng có nơi cư trú nhất định; đưa vào nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội nếu xác minh không có nơi cư trú nhất định hoặc hết thời hạn xác minh mà không có trả lời của chính quyền địa phương nơi xác minh.

Đối với đối tượng bị tập trung vào trung tâm hỗ trợ xã hội từ lần thứ hai trở lên thì tiếp nhận nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội.

Nguồn: UBND TP.HCM
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận