Thứ 7, ngày 21 tháng 5 năm 2022

​TP.HCM phấn đấu năm 2020 GRDP theo đầu người đạt 9.800 USD

03/08/2016 09:49 GMT+7

TTO - Trình bày tại kỳ họp HĐND TP.HCM sáng 3-8 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách, quốc phòng an ninh giai đoạn 2016-2020, phó chủ tịch UBND Lê Thanh Liêm nêu chỉ tiêu trên.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm báo cáo tình hình kinh tế xã hội TP.HCM - Ảnh: Tự Trung
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm báo cáo tình hình kinh tế xã hội TP.HCM - Ảnh: Tự Trung

Hiện nay, chỉ số GRDP (tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP) của TP đạt hơn 5.000USD/người/năm.

Kỳ họp thứ 2 HĐND TP.HCM khóa IX đã được khai mạc sáng 3-8. Theo Phó chủ tịch Lê Thanh Liêm, cụ thể, các chỉ tiêu chủ yếu mà TP đặt ra cho giai đoạn 2016-2020 là:

(1) Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm từ 8%-8,5%; chuyển dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp và thủy sản, trong đó tỷ trọng của dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% - 58%.

(2) Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP bình quân hàng năm trong giai đoạn 2016 - 2020 từ 35% trở lên.

(3) Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP.

(4) GRDP bình quân đầu người đến cuối 2020 đạt 9.800 USD.

(5) Đến năm 2020, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng lao động làm việc. 

(6) Trong 5 năm tạo việc làm mới cho 625.000 người lao động (bình quân có 125.000/năm); phấn đấu đến cuối năm 2020 tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%.

(7) Đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm.

(8) Đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân. 

(9) Đến cuối năm 2020, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 40 triệu m2  và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,8 m2/người.  

(10) Đến cuối năm 2020, đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi).

(11) Đến cuối năm 2020, đạt tỷ lệ 20 bác sĩ/10.000 dân, 42 giường bệnh đạt chuẩn của Bộ Y tế/10.000 dân.

(12) Đến cuối năm 2020, xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%.

(13) Về năng lực quản lý của bộ máy chính quyền: phấn đấu thành phố trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

NHÓM PV
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận