Thứ 5, ngày 9 tháng 12 năm 2021

TP.HCM đề xuất tăng thêm phó chủ tịch UBND các cấp

06/07/2013 10:27 GMT+7

TT - UBND TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị trung ương xem xét, chấp thuận việc tăng thêm số lượng phó chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp thuộc TP.HCM.

Cụ thể: cấp thành phố (đô thị đặc biệt) đề nghị tăng số lượng gồm một chủ tịch, sáu phó chủ tịch. Cấp quận - huyện gồm một chủ tịch, bốn phó chủ tịch. Cấp phường - xã, thị trấn gồm một chủ tịch, ba phó chủ tịch.

UBND TP.HCM cũng kiến nghị việc tăng thêm một phó chủ tịch UBND đối với các quận có từ 400.000 dân trở lên và các huyện có từ 300.000 dân trở lên để phụ trách xây dựng và các dự án cần đẩy nhanh tiến độ di dời, giải tỏa... Kiến nghị tăng thêm một phó chủ tịch UBND tại phường có từ 35.000 dân trở lên và xã có từ 25.000 dân trở lên.

MAI HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận