​TP.HCM ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

24/04/2017 12:43 GMT+7

Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020.

Mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực nhà nước, khai thác có hiệu quả nguồn thu ngân sách, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Trong quản lý, sử dụng chi thường xuyên, thành phố phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản chi hội nghị, hội thảo, tiếp khách, tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm…; tiết kiệm tối thiểu 15% chi đoàn ra, đoàn vào; rà soát việc sử dụng ngân sách trong các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế; đổi mới cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý chặt chẽ việc ứng trước dự toán ngân sách và chi chuyển nguồn sang năm sau; cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản trừ công trình nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đối với việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phấn đấu thực hiện tiết kiệm từ 10 đến 15% tổng mức đầu tư.

Trong quản lý, sử dụng đất đai, nhà công vụ, thành phố chủ trương thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích; cương quyết thu hồi diện tích nhà, đất không sử dụng, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định và trụ sở cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận – huyện phấn đấu tinh giản biên chế ở mức tối đa trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc; chỉ tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Nguồn: UBND TP.HCM
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận