20/01/2024 17:30 GMT+7

TP.HCM ban hành chỉ thị phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác năm ngay trong tháng 1 và phân công nhiệm vụ theo hướng "cá thể hóa trách nhiệm, cụ thể hóa công việc".

TP.HCM ban hành chỉ thị phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 - Ảnh: HỮU HẠNH

TP.HCM ban hành chỉ thị phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 - Ảnh: HỮU HẠNH

Tại chỉ thị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 vừa ban hành, UBND TP.HCM xác định năm 2024 là năm quan trọng, cần nỗ lực vượt bậc, tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu thành viên UBND TP, lãnh đạo sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp rà soát các chỉ tiêu, chương trình, đề án; lên kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2024; phấn đấu hoàn thành đạt, vượt mức 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo giải ngân đầu tư công đạt 95%.

Các cơ quan, đơn vị cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Đồng thời thực hiện tốt quy chế làm việc của UBND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương. Tăng cường khai thác hệ thống quản trị thực thi TP trên nền tảng số để phối hợp, thực thi công vụ.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị ngay trong tháng 1 phải xây dựng chương trình công tác, kế hoạch năm 2024. Phân công nhiệm vụ theo hướng "cá thể hóa trách nhiệm, cụ thể hóa công việc", mỗi công việc được giao cho một đơn vị, một công chức, viên chức làm đầu mối chủ trì theo dõi xử lý và chịu trách nhiệm chính.

Các cơ quan, đơn vị phải tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Song song đó cần khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức yên tâm làm việc.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khi phối hợp để giải quyết công việc, chỉ lấy ý kiến các cơ quan liên quan trực tiếp đến đề án, dự án, không lấy ý kiến của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết.

Cơ quan được lấy ý kiến phải trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ. 

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, UBND TP yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Năm 2024, nhiều trường kinh tế mở ngành công nghệ, trường kỹ thuật tuyển sinh ngành xã hộiNăm 2024, nhiều trường kinh tế mở ngành công nghệ, trường kỹ thuật tuyển sinh ngành xã hội

Xu hướng mở ngành mới năm nay chứng kiến sự tham gia mạnh mẽ của nhiều trường đại học khối kinh tế, khi tuyển sinh các ngành kỹ thuật công nghệ, đào tạo kỹ sư.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên