Tag: Top 20 doanh nghiệp xuất sắc 2021

Tomato Media Vietnam lọt 'Top 20 doanh nghiệp xuất sắc 2021'

Ngày 30-11-2021, tại Trung tâm hội nghị Văn phòng Chính phủ - Hà Nội, Tomato Media đã vinh dự nhận được giải thưởng 'Sản phẩm, dịch vụ xuất sắc năm 2021' và 'Top 20 doanh nghiệp xuất sắc 2021'.