Tag: Tổng công ty Cơ khí giao thông Sài Gòn

Samco tập trung nguồn lực xây dựng Bến xe miền Đông giai đoạn 2

TTO - Ngày 31-8, Tổng công ty Cơ khí Giao thông Sài Gòn - TNHH MTV tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.