Tag: TNR Stars Chợ Mới

TNR Holdings Vietnam và những bước tiến tại đồng bằng sông Cửu Long

Là đơn vị được đánh giá là uy tín trên thị trường bất động sản và đã có những bước đi nổi bật trên các thị trường bất động sản đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

TNR Stars Chợ Mới - chính thức ra mắt quy hoạch dự án

Vừa qua, TNR Holdings Vietnam đã chính thức ra mắt quy hoạch dự án TNR Stars Chợ Mới thuộc tỉnh An Giang.

Khu đô thị TNR Stars Chợ Mới - khởi nguồn thịnh vượng từ thanh âm

TNR Holdings Vietnam chính thức mở màn thị trường 2021 bằng dự án khu đô thị thương mại kiểu mẫu TNR Stars Chợ Mới, sau khi đại thắng tại thị trường bất động sản An Giang với dự án tiên phong khu đô thị du lịch lễ hội TNR Stars Thoại Sơn.