Tag: Tin tức sáng 9-5

Một số tin tức đáng chú ý: Đề xuất số định danh cá nhân là mã số thuế của cá nhân; Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp xem xét cơ chế đặc thù cho TP.HCM; Chưa coi COVID-19 là cúm mùa...