Tag: tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

Người mẹ trong đạo Mẫu là người mẹ đa văn hóa

TTO - "Mừng quá. Tôi đã “chiến đấu” vì đạo Mẫu từ rất lâu rồi", Giáo sư Ngô Đức Thịnh đã thốt lên khi nghe tin tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...