Tag: Tín ngưỡng dân gian

Khai hội “quan” thề không tham nhũng

TTO - Lễ hội tái dựng nghi lễ người làm quan lập lời thề “không vụ lợi, không tham nhũng, không hách dịch nhân dân, làm việc chí công vô tư” và những người nông dân thề “trung thực, ngay thẳng”.

Tín ngưỡng dân gian và thái độ của cộng đồng

TT - Những ngày qua, các hình ảnh trong lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh được cập nhật trên mạng khiến nhiều người tiếp tục phản đối. Thậm chí, cộng đồng mạng còn lập hẳn một địa chỉ Facebook kêu gọi nghiêm cấm lễ hội chém lợn tế thần.