Tag: tín hiệu truyền hình

Nơi sóng Euro không tới

TT - Từ phía những ngọn đồi, tiếng pô xe máy ầm ầm cộng với tiếng chó sủa phá tan cái tĩnh lặng lúc gần nửa đêm của một xã vùng sâu vùng xa. Người ta đi tìm nơi bắt được tín hiệu truyền hình xem Euro...

Nơi sóng Euro không tới

TT - Từ phía những ngọn đồi, tiếng pô xe máy ầm ầm cộng với tiếng chó sủa phá tan cái tĩnh lặng lúc gần nửa đêm của một xã vùng sâu vùng xa. Người ta đi tìm nơi bắt được tín hiệu truyền hình xem Euro...

Nơi sóng Euro không tới

TT - Từ phía những ngọn đồi, tiếng pô xe máy ầm ầm cộng với tiếng chó sủa phá tan cái tĩnh lặng lúc gần nửa đêm của một xã vùng sâu vùng xa. Người ta đi tìm nơi bắt được tín hiệu truyền hình xem Euro...