Tag: Tiêu dùng số

Nhiều chính sách miễn phí, ưu đãi, giảm giá trong Tháng tiêu dùng số 10-2022

TTO - Bộ Thông tin và Truyền thông phát động Chương trình 'Tháng tiêu dùng số' lần đầu tiên diễn ra xuyên suốt tháng 10-2022.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Tháng 10 là 'tháng tiêu dùng số'

TTO- Chương trình "Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số" hướng tới mục tiêu để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng lợi ích trực tiếp của chuyển đổi số được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố chiều 29-9.