Tag: Tiết tố nữ

​Viên uống Hoa Thiên – giải pháp sinh lý phụ nữ sang tuổi 30

Tin dịch vụ - Do ảnh hưởng của văn hóa Á Đông, nên đôi khi chỉ cần nhắc đến hai từ “sinh lý” là nhiều phụ nữ sẽ nghĩ rằng đó là một vấn đề thật tế nhị, không nên nói ra.

​Viên uống Hoa Thiên – giải pháp sinh lý phụ nữ sang tuổi 30

Tin dịch vụ - Do ảnh hưởng của văn hóa Á Đông, nên đôi khi chỉ cần nhắc đến hai từ “sinh lý” là nhiều phụ nữ sẽ nghĩ rằng đó là một vấn đề thật tế nhị, không nên nói ra.

Viên uống Hoa Thiên – giải pháp sinh lý phụ nữ sang tuổi 30

Tin dịch vụ - Do ảnh hưởng của văn hóa Á Đông, nên đôi khi chỉ cần nhắc đến hai từ “sinh lý” là nhiều phụ nữ sẽ nghĩ rằng đó là một vấn đề thật tế nhị, không nên nói ra.

Khí hư không yên - “Nhụy hoa” phát bệnh

Tin dịch vụ - Khí hư vốn là một hiện tượng sinh lý bình thường ở phụ nữ nhưng khi khí hư trở nên bất thường thì “nhụy hoa” sẽ rất dễ bị phát bệnh.