Tag: tiết kiệm chi

Chính phủ bổ sung thêm 14.620 tỉ đồng từ tiết kiệm chi để chống dịch COVID-19

TTO - Từ nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021, Chính phủ đồng ý sử dụng 14.620 tỉ đồng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đề xuất lấy ngân sách chưa sử dụng mua vắc xin COVID-19

TTO - Nếu kết hợp hai nguồn là 12.100 tỉ đồng tiết kiệm chi năm 2020 và 1.237 tỉ từ Bộ Y tế, tổng số chuyển nguồn sang năm 2021 để mua vắc xin ngừa COVID-19 là 13.337 tỉ đồng.

Tiết kiệm ít nhất 700 tỉ nếu giảm hội họp, đi công tác nước ngoài

TTO - Các bộ, ngành và địa phương cần cắt giảm ít nhất 30-50% kinh phí hội nghị, công tác phí. Nếu thực hiện được việc này thì riêng các cơ quan trung ương tiết kiệm được khoảng 700 tỉ đồng.

Dùng 10% tiết kiệm chi để tăng lương

TT - Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn xác định nguồn để tăng lương cơ bản lên 830.000 đồng/tháng từ ngày 1-5 theo nghị định 22 của Chính phủ.