Tag: Tiếng Việt phương Nam

Tiếng nước tôi: Bậu ơi xin chớ giả đò ngó lơ!

TTO - Tiếng Việt phương Nam (NXB Trẻ) vừa được ra mắt bạn đọc cả nước. Đây là cuộc trò chuyện hấp dẫn, đặc sắc của TS Trần Thị Ngọc Lang, một người con Nam Bộ đã có hơn 30 năm viết và kể về phương ngữ Nam Bộ.