Tag: Tịch thu điện thoại

Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Scott Perry bị FBI tịch thu điện thoại

TTO - Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Scott Perry cho biết các đặc vụ FBI đã tịch thu điện thoại di động của ông, một dấu hiệu khác cho thấy cuộc điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol năm 2021 của Bộ Tư pháp Mỹ đang nóng lên.