Tag: Thuyền độc đáo

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn kết hợp thuyền và xe đạp? Đó có thể là “chiếc thuyền độc đáo di chuyển bằng bàn đạp có thể đổ bộ đầu tiên trên thế giới”, theo người sáng tạo Ben Kilner.

Điểm đặc biệt ở chiếc thuyền buồm tốc độ lấy cảm hứng từ xe đua Reverso Air là đủ nhỏ, và dễ tháo lắp đến mức ai cũng có thể tận hưởng một chuyến đi cảm giác mạnh.