Thứ 4, ngày 14 tháng 4 năm 2021

Thủ tướng phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020 là 253.517 người

23/08/2019 21:17 GMT+7

TTO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020 với tổng số 253.517.

Thủ tướng phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020 là 253.517 người - Ảnh 1.

Tổng biên chế công chức năm 2020 là 253.517 người - Ảnh: TTO

Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập 108.368 biên chế. 

Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 142.767 biên chế. 

Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.068 biên chế. 

Tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế. Biên chế công chức dự phòng là 628 biên chế.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng đơn vị trong tổng biên chế quy định nêu trên.

Các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Không tăng tổng biên chế  đến năm 2021 Không tăng tổng biên chế đến năm 2021

TT - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định về kế hoạch của Chính phủ thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Chinhphu.vn
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận